Tips på aktiviteter för barn 0-2 år

Ett litet barn måste ständigt aktiveras när det inte äter eller sover. Dock är det inga actionladdade lekar som gäller utan övning av motoriken och fingerfärdigheten, stimulering av hjärnan och kroppens övriga anatomi. Ett barn på 0-2 år är nyfiken på livet och naturen och ska alltid få sin inlärning på ett roligt och spännande sätt. Det är dock mycket väsentligt att veta att barn i 0-2 års ålder inte ännu är gruppmogna och ska inte vara i stora grupperingar då samspelet inte är färdigutvecklat.

Naturäventyr i lekfull anda

Vem har inte hört talas om Skogsmulle som vill lära alla barn hur naturen fungerar. För en 0-2-åring är det ett ypperligt tillfälle att knalla ut i skogen och titta på fåglar, skalbaggar, träd och mossor. Glöm inte fikat eller korvgrillning och sjung många sånger tillsammans. Är det vinter, ta alltid med pulkan!

Flanellografer

En flanellograf är inte lika komplicerat som det låter. Det kan exempelvis röra sig om att man berättar en saga och har en tavla av flanell som man limmar sagofigurerna urklippta i papp på. Allteftersom sagan berättas sätts figurerna upp på väggen i turordning och etsar sig fast i barnets minne, vilket främjar språkbegåvningen. En enkel men rolig aktivitet.

Begreppsbildning

Begreppsbildning lär barn hur de organiserar kunskaper. Det kan vara lekar där man lär dem prepositioner som på, över, under och liknande. Med andra ord hör begreppsbildning och språkträning samman på ett starkt plan. Rim och ramsor där kunskap ingår på ett pedagogiskt plan är utmärkta exempel på begreppsbildning. Ta fram stolar, bord, bollar och andra leksaker och lek lekar där olika begreppsövningar ingår.

Aktiviteter som stärker språk och begrepp är A och O för ett litet barn

Sång, läseböcker och fingerlekar – allt detta är bra tips på saker att göra med barn från 0-2 år. Det främjar motoriken, bygger upp ordförrådet och bejakar deras fantasi.