Aktiviteter för barn 1-2 år

När barnet har växt till sig en aning och inte längre räknas som bebis, kan man börja med lite roligare aktiviteter som dramalekar, fortsatta begreppsbildningslekar och olika instruktionslekar. Lekar och aktiviteter i den här åldern sker på samma premisser som barn i åldrarna 0 – 2 år – de ska vara fyllda av lek och skoj, även när inlärning pågår. Även här gäller det att inte ha för stora grupper (helst inte fler än 4 barn per grupp), då gruppmognaden ännu inte trätt i kraft. Den börjar visa sig först vid 3 års ålder.

Lek trafikskola

Barnen sätter sig på golvet och ”förvandlas” till bilar. När den vuxne säger åt dem att tuta och köra, är det bara att sätta igång. Sedan håller ledaren upp en grön, en röd eller en gul skylt, vilka betyder stanna på stället, kör omkring eller åk och tanka. En rolig instruktionslek som lär barnen vad som är vad, samtidigt som de får leka av sig hej vilt.

Låt barnen bli sakletare

Att leta saker är en skojig lek och tillåter barnen att röra på sig och tänka på samma gång. Staka ut en bana som fungerar som sakletarstig. Detta kan göras både inomhus och utomhus. Lägg ut ett antal föremål längs med stigen och måla bilder föreställande föremålen. Ge varje barn ca 2-4 bilder vardera. Barnen ska sedan gå längs med stigen och ta de saker som bilderna visar.

Strumpleken

Låt barnen ta av sig en strumpa och lägg den andra i en gemensam påse. Blanda runt och välj ut ett barn som ska gräva efter en strumpa i påsen för att sedan sätta den på rätt person. Ett bra sätt att öva tankeverksamheten hos mindre barn.

Lek och tänkande – ett ”syskonpar” som går bra ihop för barn 1-2 år

Barn i åldern 1-2 år behöver leka men de behöver också lära sig enkla instruktioner. Varva de två aspekterna och gör trevliga lekstunder med både vuxna och barn. Träna färger, namn på föremål och att lära varje barn att vänta på sin tur.